+86-0514-87979502

jinyan_yz@163.com

CONTACT US

Prof. JIN Yan +86 514 87979520 jinyan_yz@163.com

ADDRESS

Yangzhou University College of Hydraulic Science and Engineering 131 Jiangyangzhonglu Road, Shuili Building, Yangzhou, China, 225009
Address:196 Huayangxilu Road, Zhixing Building, Yangzhou, China, 225127
http://hep.yzu.edu.cn